środa, 5 czerwca 2013

WYKONYWANIE ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO – CZ. III

Przed Wami kolejna, trzecia już odsłona naszego cyklu o aspektach formalnych pracy tłumacza przysięgłego.
Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, gorąco zapraszamy do przeczytania poprzednich części:

Po wpisie na listę tłumaczy, tłumacz przysięgły może rozpocząć świadczenie swoich usług. Należy do nich przygotowywanie i poświadczanie wiarygodności tłumaczeń z języka obcego, w zakresie którego uzyskał uprawnienia, na język polski, z języka polskiego na język obcy. Tłumacz przysięgły może także sprawdzać i poświadczać tłumaczenia w “swojej” kombinacji językowej, które zostały sporządzone wcześniej przez inne osoby.

Jest uprawniony do sporządzania (lub sprawdzania-w przypadku sporządzenia przez inne osoby) i poświadczania odpisów pism w języku obcym, a także do dokonywania tłumaczeń ustnych.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wylicza także jego obowiązki, do których należą:
  • Działanie ze szczególną starannością, bezstronnością i w zgodzie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa.
  • Zachowanie dyskrecji – tłumacz musi utrzymać fakty, o których się dowiedział w związku z wykonywaniem tłumaczenia, w tajemnicy.
  • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

W przypadku konieczności asystowania i tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji czy organów administracji publicznej, tłumacz nie może odmówić wykonania tłumaczenia, chyba że zajdą szczególnie ważne przyczyny, które uzasadnią odmowę.

Tłumacz przysięgły ma obowiązek prowadzenia repertorium. Jest to rejestr wszystkich czynności dokonanych przez tłumacza przysięgłego, datę wykonania tłumaczenia, oznaczenie osoby dającej zlecenie tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu lub opis tłumaczenia ustnego, wysokość pobranego wynagrodzenia, a także, w przypadku odmowy wykonania tłumaczenia na żądanie któregoś z podmiotów wymienionych w poprzednim akapicie, informację o przyczynie tej odmowy, jej datę i określenie organu żądającego tłumaczenia. Na wszelkich dokumentach wydawanych przez tłumacza musi być wymieniona pozycja (numer), pod którą dokument został odnotowany w repertorium.

Tłumacz przysięgły do poświadczania tłumaczeń i odpisów pism używa okrągłej pieczęci, zawierającej jego imię i nazwisko w otoku, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego zdobył uprawnienia i numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych. 

Poniżej coś dla dociekliwych - przydatny link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wyszczególnieniem aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu tłumacza:


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka