wtorek, 16 lipca 2013

PROCES KARNY W HISZPANII (CZ.1)

Niedawno mieliśmy okazję osobiście śledzić przebieg rozprawy sądowej w sprawie karnej o zabójstwo i chcielibyśmy podzielić się z Wami zdobytymi informacjami. W związku z tym w kolejnych wpisach będziemy omawiać poszczególne elementy tego procesu, zaprezentujemy podstawowe słownictwo i wyjaśnimy towarzyszące rozprawie procedury. Zapraszamy do lektury!

Proces rozpoczyna się od wyboru ławy przysięgłych (Tribunal del Jurado). Spośród 36 losowo wybranych obywateli wyznacza się 9 członków ławy (jurados titulares) i 2 osoby na zastępstwo (jurados suplentes). Przy ostatecznym wyborze składu ławy przysięgłych uwzględniana jest opinia prokuratora (Fiscal), oskarżyciela posiłkowego (acusación particular) i obrońcy (abogado defensor/defensa). Ww. wybranym losowo osobom zadawane są pytania i następnie ważone są ich odpowiedzi, po czym prokurator, oskarżyciel posiłkowy i obrońca typują swoich kandydatów i dokonują ostatecznego wyboru. A kto może zostać członkiem ławy?

 


EL TRIBUNAL DEL JURADO – ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH

Zostać członkiem ławy przysięgłych w Hiszpanii może każdy pełnoletni obywatel, posiadający pełnię praw obywatelskich. Ponadto musi umieć czytać i pisać oraz zamieszkiwać w okolicy miejsca, gdzie odbywa się rozprawa z udziałem ławy przysięgłych. Dla każdej sprawy skład ławy jest inny, a dobór jej członków dokonuje się na podstawie losowania z wcześniej przygotowanej listy (w kolejnych wpisach rozwiniemy ten temat). Po wyborze członków ławy, składają oni przysięgę (juramento o promesa) i przystępują do pracy.

Kilka podstawowych słówek:

Członek ławy przysięgłych – Jurado m.  

Władza sądownicza – Potestad jurisdiccional f.  
Przestępstwo  Delito m.
Kompetencje ławy przysięgłych nie obejmują wszystkich przestępstw przewidzianych przez (hiszpański) Kodeks Karny. Postępowanie prawne z  jej udziałem dotyczy następujących spraw:
Zabójstwo – Homicidio  m.
Zastraszanie – Amenazas f. 
Zaniechanie udzielenia pomocy – Omisión f.  del deber de socorro
Naruszenie miru domowego – Allenamiento m. de morada
Pożary lasów –Incendios m.forestales
Niedopełnienie obowiązku strzeżenia dokumentów – Infidelidad f. en la custodia de documentos
Sprzedajność/ przekupstwo – Cohecho m.
Płatna protekcja – Tráfico m. de influencia.
Sprzeniewierzenie majątku publicznego – Malversación f. de caudales públicos
Oszustwa i bezprawne wymuszenia – Fraudes m. y  exacciones f. ilegales
Czynności i działania zakazane funkcjonariuszom publicznym i nadużywanie przez nich władzy – Negociaciones m. y actividades f.  prohibidas a funcionarios y los abusos m. en el ejercicio de su función  
Niedopełnienie obowiązku strzeżenia więźniów Infidelidad f. en la custodia de presos


2 komentarze :

  1. Bardzo ciekawy wpis tylko pojawiają się wątpliwości co do słowa "infielidad" jako niedopełnienie. Infidelidad?

    OdpowiedzUsuń
  2. Faktycznie, wkradła się nam literówka. Dziękujemy bardzo za uwagę i gratulujemy sokolego wzroku!:-)

    OdpowiedzUsuń

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka