czwartek, 6 czerwca 2013

GEOTECHNIKA - GEOTECNIA (Słowniczek tematyczny)

Witamy!

Hiszpańskie słówko geotecnia oznacza geotechnikę, a mówiąc w języku zrozumiałym dla każdego z nas – naukę o badaniach i pracy ośrodka gruntowego w celu zaprojektowania, a potem wykonania zabudowań. Jest związana z inżynierią lądową, ale jest również nauką bardzo interdyscyplinarną, gdyż wykorzystuje geologię, fizykę, chemię, gruntoznawstwo.

Natknęliśmy się na tekst, który właśnie o geotechnice mówi, dlatego czym prędzej przygotowaliśmy na jego bazie słowniczek, który zamieszczamy poniżej. Niektóre słówka (przynajmniej dla nas..) wymagają wytłumaczenia również z języka polskiego, ale jak wiemy, tłumacz przysięgły musi być specjalistą od wszystkiego! :)

ESPAÑOL
POLSKI
acuífero
wodonośny
aluvión
aluwium, napływy, nanosy
arcilla
glina
arenas de diferente granulometría
piaski różnej granulometrii
cálculo del grado de plasticidad
obliczenie stopnia plastyczności
condiciones del suelo y de las aguas subterráneas
warunki gruntowo-wodne podłoża
densidad
gęstość
escombros de ladrillos
gruz ceglany
espesor
miąższość, grubość
fichas de los agujeros de prueba
karty dokumentacyjne otworów badawczych
geotecnica
geotechnika
grado de compactación
stopień zagęszczenia
humedad natural del suelo
wilgotność naturalna gruntu
investigación de perforación
wiercenia badawcze
lentes
soczewy
leyenda de secciones
legenda do przekrojów
limo
muł, ił
lodos de carbón
muł węglowy
mapa documental
mapa dokumentacyjna
muestras del suelo extraídas
pobrane próbki gruntu
pozo de sondeo
otwór wiertniczy, odwiert
secciones geotécnicas
przekroje geotechniczne
sedimentos cuaternarios - holoceno
osady czwartorzędowe – holoceńskie
sondeos de terrenos
sondowanie gruntu
suelo (humus)
gleba (humus)
sustrato permeable
podłoże przepuszczalne
terraplenes de espesor variable
nasypy o zróżnicowanej grubości
tierra cohesiva
grunt spoisty
tierra semipermeable
grunt półprzepuszczalny
turba
torf
turbera
torfowisko, torfiarnia


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Blog o tłumaczeniach © 2012 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka